CĂLĂTORIE DE STUDII

În perioada 10 - 12.06.2015 participanții la cursul postuniversitar de dezvoltare profesională continuă în domeniul „Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere” – ACT 477.3. și personalul didactic al DRESMARA au efectuat o călătorie de studii la structuri centrale ale ministerului apărării naționale și la Aerodromul Mihail Kogălniceanu Constanța. Specialiștii din structurile vizitate au susținut prelegeri în următoarele domenii: planificarea apărării, managementul resurselor de apărare și sprijinul națiunii gazdă.