Seminarul cu tema „Managementul proiectelor şi programelor în domeniul apărării”
În perioada 27 - 29 aprilie 2015, domnişoara lector universitar Ebru CAYMAZ, din cadrul Universităţii MARMARA, Istambul - Turcia, a susţinut un Seminar cu tema „Managementul proiectelor şi programelor în domeniul apărării”, în cadrul cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul „Managementul proiectelor şi programelor” - ACT 476.3, organizat de DRESMARA, pentru participanţii din Georgia, Moldova, Ucraina, Pakistan şi România.