A 9-A CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT IN THE 21ST CENTURY”

În data de 14 noiembrie 2014 la DRESMARA s-au desfășurat lucrările celei de-a 9-a Conferințe Științifice Anuale internaționale cu titlul “Managementul resurselor de apărare în secolul XXI ”.

Scopul conferinței este de a asigura cadrul necesar pentru analizarea principalelor tendințe și oportunități specifice ale managementului resurselor de apărare și de a sublinia importanța operaționalizării principalelor concepte teoretice din acest domeniu și a impactului acestora, în mediul de securitate internațional.

La această ediție au participat un număr de 40 cercetători științifici din instituții militare și civile din România, Georgia, Azerbaidjan și Turcia, care au susținut rezultatele cercetărilor într-un număr de 38 articole științifice.