Seminar cu tema “Bune practici” - Academia Naţională de Apărare din Georgia

În perioada 15-17 Aprilie 2014, col. prof. univ. dr. ing. Cezar Vasilescu a participat la Seminarul cu tema “Bune practici”, desfăşurat la Academia Naţională de Apărare (NDA) din Gori, Georgia. Activitatea a făcut parte din programul Defense Education Enhancement Program (DEEP) gestionat de NATO IS / PASP şi a avut ca principal obiectiv susţinerea educaţiei şi instruirii forţelor armate georgiene, prin intermediul discuţiilor axate pe împărtăşirea celor mai bune practici din state membre NATO.

La seminarul desfăşurat pe durata a trei zile a participat personal militar şi civil al NDA din direcţia management financiar, secţia management resurse umane, secţia tehnologia informaţiei, secţia achiziţii şi centrul de dezvoltare profesională.

Alături de reprezentantul român (care a prezentat subiecte legate de tehnologia informaţiei, soluţii şi experienţe privind învăţământul la distanţă) au participat şi reprezentanţi ai Universităţilor naţionale de apărare din Polonia (management şi bugetare) şi Republica Cehă (managementul resurselor umane).