A treia iterație a seminarului "Managementul Resurselor Financiare în NATO"
În perioada 11 - 12 noiembrie 2014, domnul Nils BAARING, reprezentant al Secției Bugetare şi Politici al Comandamentului Aliat pentru Operaţii SHAPE - J8, Mons, Belgia a susținut al treilea seminar pe tema „Managementului resurselor financiare în NATO”. Invitatul a făcut o prezentare a resurselor NATO şi a managementului acestora, a fazelor de execuţie, bugetare şi programare a bugetului militar şi a explicat modul de finanţare a operaţiilor şi misiunilor NATO. La activitate au participat ofiţerii de la cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniile „Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere” - ACT 477.2, și „Managementul resurselor informaționale pentru personalul de conducere” - ACT 478.1, precum și personalul didactic din Departamentul Managementul Resurselor de Apărare.