Reuniunea anuală a Grupului de lucru pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă

În perioada 04 - 06.11.2014, Colonel prof.univ.dr.ing. Cezar VASILESCU a participat în Sofia-Bulgaria la reuniunea anuală a Grupului de lucru pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă (ADL), din cadrul Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii de Securitate, întâlnirea marcând împlinirea a 15 ani de colaborare în domeniul ADL. La activitate au participat peste 40 de reprezentanţi ai instituţiilor de educaţie şi instruire în domeniul apărării din state NATO şi partenere.

Pe timpul activităţii a fost discutată consolidarea capacităţilor în domeniul educaţiei la distanţă, elemente definitorii pentru utilizarea instrumentelor ADL în programele educaţionale, în vederea sprijinirii transformărilor din sistemelor de învăţământ militar din ţările partenere ale NATO. De asemenea, în cadrul agendei activităţii au fost discutate şi analizate următoarele:

  • folosirea platformei on-line ILIAS în sprijinul interacţiunilor sociale şi de învăţământ;
  • arhitecturi de instruire şi învăţare on-line;
  • soluţii pentru dezvoltarea cursurilor care pot fi accesate de pe dispozitivele mobile;
  • tehnologii 3D emergente pentru realizarea cursurilor on-line.