"Organization Resources Management" Master Program: Theses delivery
În perioada 15-17.07.2013 la DRESMARA a avut loc susţinerea examenului de disertaţie de prima serie de studenţi din cadrul programului universitar de studii de master „Managementul resurselor organizaţiei”- organizat în perioada octombrie 2011 – iulie 2013.
Between 15-17.07.2013, DRESMARA organized the dissertation exam of the first series of students attending the two year master program "Organization Resources Management " that unfolded between October 2011- July 2013.