Sesiune ştiinţifică a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

În perioada 20.09 - 21.09.2013 la Braşov s-a desfăşurat Sesiunea ştiinţifică de toamnă "Eco-economia şi dezvoltarea durabilă", organizată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România în cooperare cu Universitatea "Transilvania" din Braşov. În cadrul acesteia la DRESMARA s-a desfăşurat secţiunea a VI-a cu tema "Securitatea şi dezvoltarea durabilă". La eveniment au participat cadre didactice din DRESMARA, din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi din cadrul secţiei Ştiinţe militare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Activitatea a fost condusă de preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România Gl.(ret.) prof.univ.dr. Vasile Cândea şi comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” domnul Gl.lt.prof.univ.dr. Teodor Frunzeti.