DRESMARA în mass media
În luna septembrie 2012, mass-media online a publicat un interviu cu directorul DRESMARA, domnul locotenent-colonel Florin-Eduard GROSARU. Acesta a prezentat activitatea departamentului atât ca structură de pregătire universitară şi de formare şi dezvoltare profesională continuă, în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”, cât şi ca Centru de educaţie şi instruire din Parteneriatul NATO.

Acest interviu poate fi regăsit pe următoarele site-uri:
www.ziuaveche.ro
www.in-cuiul-catarii.info
www.romaniainternational.com
newsbv.ro
www.brasovultau.ro
www.ziar.com
2012hroniculsemnelor.blogspot.ro
romaniamegalitica.blogspot.ro

Reporter: Domnule director, in primul rând vă mulţumesc pentru că m-aţi primit pe mine, dar şi pe cei care vor citi acest interviu şi vor intra astfel în casa dumneavoastră. Ce ne puteţi spune despre dumneavoastră?

F.E. Grosaru: Bună ziua, bine aţi venit la noi! Persoana mea este mai puţin importantă, dar pentru cei care doresc să ştie cine conduce astăzi Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor din Apărare din Braşov, sau DRESMARA mai scurt, vă pot spune că mă numesc Florin Eduard Grosaru, am gradul de Locotenent Colonel, grad obţinut după o carieră normală, trecând prin toate funcţiile şi gradele conform normelor legale şi regulamentare existente. Sunt absolvent al Liceului Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, promoţia 1989, apoi în 1992 am absolvit Institutul Militar Avram Iancu, specialitatea Radiolocaţie. Am urmat o serie de cursuri profesionale în diferite domenii inclusiv pe linia specialităţii mele dar şi de altă natură, respectiv pe probleme de resurse umane, psihopedagogie, cele mai multe în domeniul managementului, cursuri postuniversitare, am un master în Comunicare şi Relaţii Publice la SNSPA-Bucureşti, actualmente sunt doctorand ultimul an la Şcoala Doctorală din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii. Sunt încadrat pe actuala funcţie din mai 2010, respectiv Director al Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resursele de Apărare.

Care este problematica, ce anume se predă în acest Centru? O să folosesc aceste termen pentru că este mai simplu şi din câte ştiu sunteţi acreditaţi şi ca Centru de pregătire NATO/PfP.

Da, aşa este. Acest Centru este o noutate a sistemului de învăţământ, mă rog o noutate a timpurilor, nu a zilelor, pentru că şine deja de câşiva ani, şi noutatea constă în faptul că sistemul de învăţământ militar se adresează şi părţii civile a societăţii, nu mai reprezintă – cel puţin prin acest centru – un domeniu ermetic, securizat, intangibil, aşa cum se vorbeşte de regulă despre domeniul militar. Bineînţeles, Departamentul fiinţează ca o instituţie militară de învăţământ superior, parte a învăţământului de stat, toate diplomele şi certificatele sunt recunoscute pe plan naţional ba mai mult şi la nivel NATO, şi se adresează atât militarilor, dar prin unele programe şi civililor, pentru că managementul resurselor nu este o problemă strict militară, el reprezintă un vector important, vital în orice activitate de conducere a oricărei instituţii fie ea privată sau de stat. De fapt toate datele privind activitatea şi obiectivele, structura, organizarea şi programa DRESMARA sunt la vedere, există un site cu toate informaţiile necesare.

Centrul nostru se numeşte regional pentru că nu se adresează numai militarilor sau studenţilor români, el reprezintă o verigă a sistemului de pregătire NATO acţionând ca un centru Regional de pregătire în domeniul managementului resurselor de apărare în cadrul Alianţei Nord-Atlantice. Suntem acreditaţi ca Centru NATO/PfP încă din 2007, suntem al doilea Centru NATO/PFP din ţară, lucru cu care puţine ţări, chiar mult mai înfipte în cadrul alianţei, se pot lăuda, avem două astfel de centre, unul la Bucureşti, fostul NATO/PfP RTC, actualmente Departamentul de Management al Crizelor şi Operaţii Multinaţionale care fiinţează din 1997 şi noi, DRESMARA.

Ca domeniu de activitate, atât în ceea ce priveşte managementul resurselor de apărare cât şi cel al resurselor informaţionale suntem a doua structură de pregătire în cadrul NATO. Primele structuri sunt Institutul de management al Resurselor de Apărare din cadrul Institutului Naval Monterey California pe acest domeniu, respectiv Institutului de Management al Resurselor Informaţionale din cadrul National Defence University din Washington DC pe problematica informaţională. De aici am "importat" know-how, prin programe gen "train the trainers". Suntem singura instituţie de învăţământ militar în Europa care desfăşoară activităţi pe aceste domenii şi singura din învăţământul militar sau civil din ţară cu aceste preocupări la nivel postuniversitar.

Ce oferiţi practic în acest moment cursanţilor dumneavoastră?

Fiind o instituţie de învăţământ militar, oferta noastră se adresează în primul rând militarilor. În acest moment pentru studenţii militari oferim:

A. Program de master denumit "Managementul resurselor organizaţiei" acreditat în mai 2011.

B. Cursuri

 I. CURSURI DE CARIERĂ

  1. CURSURI POSTUNIVERSITARE DE CONDUCERE (PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE CONDUCERE ŞI ÎNAINTAREA ÎN GRADUL DE COLONEL / COMANDOR)
  2. CURS DE CARIERĂ PENTRU ÎNAINTAREA ÎN GRADUL DE LOCOTENENT-COLONEL / CĂPITAN-COMANDOR

 II. CURSURI DE PERFECŢIONARE / SPECIALIZARE

  1. CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECŢIONARE
  2. CURS DE SPECIALIZARE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE MILITARI

Ca o noutate, oferim şi cursuri on line "Managementul resurselor în NATO" - la care se pot înscrie atât militari cât şi civili.

Toate cursurile se adresează personalului militar dar şi civil din cadrul MApN, dar şi din alte structuri ale Sistemului Naţional de Apărare dar şi specialiştilor şi cadrelor de conducere din instituţii civile. Exceptând cursurile de carieră, celelalte cursuri – masterul, cursurile de specialitate – cum ar fi "CURSUL POSTUNIVERSITAR DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE" sunt deschise tuturor doritorilor în limita locurilor disponibile şi condiţiilor cerute de fiecare în parte, aşa cum se poate vedea pe site-ul nostru, http://www.dresmara.ro/.

Nu aş vrea să uit să menţionez că instituţia noastră se subordonează Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" şi îşi desfăşoară activitatea sub incidenţa Legii 1/2011 a Educaţiei.

Cursurile de carieră au o durată de 8 săptămâni iar cele de specialitate de 4 săptămâni.

Mai avem un curs dezvoltat în colaborare cu Şcoala NATO de la Oberamergau care are la bază un agrement tehnic, este un curs de perfecţionare, "Managementul Resurselor în NATO" şi se adresează domeniului militar. Cursul se desfăşoară on line începând cu faza înscrierii până la momentul decernării diplomei de absolvire, exclusiv. Vă pot spune că acest curs are la acest moment cereri de înscriere pentru 4 serii de curs, fiecare din cu un număr de 40 de cursanţi. Iată că acest gen de învăţământ este căutat. Motivele sunt din cele mai diverse, plecând de la evitarea cheltuielilor de deplasare şi înscriere, aprobările şefilor, evitarea problemelor familiale, a cheltuielilor suplimentare până la evitarea momentelor jenante care apar în cadrul discuţiilor, a examinărilor sau micilor probleme de personalitate arogantă, orgolii care mai apar uneori.

Apropo de aceste probleme, cum reuşiţi să treceţi peste aceste probleme în cadrul cursurilor clasice, având în vedere nu numai diferenţele de grad şi funcţie dintre cursanţi dar şi cele dintre cursanţii militari şi cei civili.

Da este un alt aspect asupra căruia ne-am concentrat eforturile pentru a elimina astfel de neplăceri. În primul rând ţinuta este cea civilă, în felul acesta gradul există numai undeva în conştiinţa studenţilor, bineînţeles se menţine un respect reciproc între cursanţi, dar acest respect este autoimpus, nu ţine de gradul de pe umăr ci de gradul de pregătire şi profesionalism. În al doilea rând cursurile nu sunt chiar aşa de lungi încât să pună probleme de neadaptare sau stress. Cursanţii au condiţii de cazare foarte bune, sunt singuri în apartament, cu televiziune şi internet asigurate, au camere cu maşini de spălat şi călcat ţinuta, au sală de sport şi cameră de forţă la dispoziţie. Dacă la toate astea adăugăm şi frumuseţea oraşului şi a împrejurimilor cu toate tentaţiile şi facilităţile oferite de un oraş turistic, aş înclina să cred că unii studenţi ar dori să stea mai mult.

Revenind la avantajele sau dezavantajele unui gen de curs sau altul să nu uităm că pentru cursurile on line nu există timp pentru studiu individual aşa cum există la cursurile clasice, acasă fiecare om e legat mai degrabă de activităţile casnice acordând mai puţin timp cursului în sine.

Să nu uit să spun un lucru esenţial. Toate cursurile, mai puţin masterul se ţin în limba engleză. Suntem un Centru de pregătire NATO aşa că limba de predare este limba oficială NATO. Masterul fiind o ofertă naţională se desfăşoară în condiţiile învăţământului naţional.

Care sunt atuurile acestor cursuri ale dumneavoastră pentru cursanţii din afara sistemului? Cu ce îi atrageţi, de ce ar trebui să vină la dumneavoastră?

Dacă ne referim la master, atunci atracţia stă chiar în titlul acestuia: ”Managementul resurselor organizaţiei”. Suntem singura instituţie de învăţământ superior care oferă un master pe acest domeniu, iar domeniul este de actualitate. Practic orice instituţie organizatorică de la micile întreprinderi familiale până la marile firme necesită lideri cu cunoştinţe solide în domeniu, cu ştiinţa conducerii şi deprinderi manageriale. Nici treapta a doua, specialiştii, nu trebuie să fie ignoranţi ei trebuie să ştie atât cum să conducă o activitate pentru a fi promovaţi, dar şi cum să fie conduşi. Apoi trebuie să clarificăm ce înseamnă resursele organizaţiei. Resursele organizaţiei nu înseamnă numai bani şi oameni. Există patru mari categorii de resurse ale unei organizaţii indiferent de natura ei, militară, civilă, civică, socială, profesională, familială de sector, zonală, regională, naţională, sau internaţională şi anume: resursele umane, resursele economico-financiare, resursele informaţionale şi resursele materiale. La noi se învaţă nu numai modul în care se gestionează fiecare din aceste resurse ci şi modul în care acestea trebuie combinate, corelate, cum se pot completa şi pot concura la obţinerea unor rezultate eficiente. Acumularea de cunoştinţe în acest domeniu la acest nivel de studiu este cum am spus unic în ţara noastră. Apoi să nu uităm un alt aspect, lucrăm într-un cadru tehnologic ridicat, în care informaţia circulă cu viteză sporită şi pierderea sau deconspirarea acesteia ca şi piedicile puse în calea obţinerii informaţiei sunt vitale dar şi foarte probabile, factorii de risc sunt maximi. În acest sens cursurile privind managementul resurselor informaţionale sunt capitale şi nu ştiu câte instituţii de învăţământ superior se preocupă de instruirea liderilor de organizaţii în managementul informaţional. De regulă aceştia se lasă pe mâna specialiştilor IT dar ei personal nu au nici o posibilitate de a-i verifica, controla sau de a se apăra singuri atunci când aceşti specialişti nu există, nu doresc, sau nu pot să îi ferească de pericolele informaţionale computerizate. Noi facem acest lucru. Cred ca este suficient de tentant.

Da, dar câţi manageri cunosc aceste oferte ale dumneavoastră? Ce ne puteţi spune de actuala criză. Aţi efectuat un studiu, v-a "ajutat" cu ceva în sensul unei mai mari cereri din partea pieţei ?Pe de altă parte, această ”practică” nedorită a confirmat sau adus ceva nou principiilor pe care le promovaţi?

Există nu numai un impact asupra activităţii noastre, ci o amplificare a activităţii noastre, o conştientizare a necesităţii cursurilor noastre. Vedeţi, cât lucrurile merg bine, nimeni nu se gândeşte la aspecte negative toţi consideră că sunt suficient de pregătiţi şi nu mai dau atenţie ştiinţei, considerând că lucrurile merg bine pentru că ei sunt deştepţi şi nu e nevoie să schimbe nimic. Adevăratele probleme şi adevărata ştiinţă a conducerii se dovedeşte în situaţiile de criză, când toţi pierd. Aici se vede ştiinţa managerială prin schimbarea accentului pe o resursă sau alta pentru menţinerea unui echilibru la nivelul întregii instituţii sau afaceri. Criza actuală a arătat că momentele neplăcute pot apărea în orice organizaţie, la orice nivel indiferent de mărimea sau valoarea acesteia. Toate sunt lovite pentru că între ele există conexiuni legitime. Ştiinţa managerială te învaţă însă să rămâi în picioare în urma unor astfel de lovituri şi să nu cazi pe principiul cărţilor din bibliotecă. Toţi ştiu să gestioneze o glumă, o perioadă de prosperitate. Câţi ştiu însă să gestioneze o perioadă de criză? Nu e mai bine să înveţi asta la cursuri decât să aştepţi să vină criza ca să vezi cum e?

Dumneavoastră ca instituţie cum aţi trecut prin criză, v-a afectat având în vedere că unele cursuri sunt contracost? Ce veţi face în continuare?

Păi în ceea ce priveşte prezenţa la cursuri, mă refer la cele civile, e normal să existe diferenţe atâta vreme cât omul are de ales între a da banii pentru curs sau masterat sau a pune banii pe masă în familie. În ceea ce priveşte cursanţii din sistemul apărării, şi aici se poate observa o micşorare a numărului de cursanţi în special cei străini, pentru că nu numai România este atinsă de criză. Aşa că ne gândim şi noi la variante de gestionare a resurselor şi intenţionăm să oferim şi alte cursuri către sectorul civil mai ales că avem o oarecare autonomie atât de învăţământ cât şi bugetară care ne permite. Intenţionăm să punem la dispoziţia cursanţilor nemilitarizaţi cursurile postuniversitare de dezvoltare profesională în domeniile ”MANAGEMENTUL PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR” şi ”MANAGEMENTUL SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE” şi intenţionăm să ne punem de acord cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru acreditarea acestor cursuri şi includerea lor în programele ministerului. În sectorul civil cursurile nu prea există, acolo instruirea se desfăşoară de regulă prin convocări de week-end în urma cărora se dă un certificat de participare fără valoare sau recunoaştere postuniversitară de aceea ne gândim să venim în sprijinul sectorului civil cu ofertele noastre.

Ce ne mai puteţi spune despre activităţile dumneavoastră?

Pe lângă activităţile de bază avem participări la activităţi NATO, avem activităţi şi conferinţe pe care le organizăm la noi pe tematică specifică învăţământului, problematicii militare, NATO, profesorii noştri participă la activităţi naţionale şi internaţionale. Ne lăudăm cu un corp de cadre profesionalizat, fără de care toate aceste activităţi nu s-ar fi realizat iar recunoaşterile internaţionale şi rezultatele nu ar fi apărut. Avem un colectiv relativ mic, aş putea spune strictul necesar, dar foarte bine pregătit şi cu atât mai eficient pentru că dacă nici noi nu ştim cum să eficientizăm activităţile, să obţinem rezultate maxime cu efort şi cheltuieli minime, atunci cine să mai ştie. Nu este vorba de laudă, dar acesta ne este domeniul de activitate. Nu poţi învăţa pe altul să conducă o organizaţie dacă organizaţia ta nu face dovada principiilor pe care le susţii. Am mai pus pe picioare şi o revistă a centrului, în limba engleză şi ea, numită "Journal of Defence Resources Management", cu apariţie bianuală, care se află în 7 baze de date Internaţionale. Iar ca urmare a recunoaşterii şi răspândirii revistei avem contracte de publicitate de la firme militare internaţionale, contracte care ne permit să ţinem revista pe picioare fără cheltuieli interne, deci practic este un copil care se întreţine singur. Valoarea produce valoare şi spun asta nu numai referitor la revista ci la întreg personalul centrului şi activităţile pe care le desfăşurăm.

Deci primiţi sponsorizări pentru desfăşurarea activităţilor.

Da aveam această posibilitate dar din ţară nu prea se înghesuie lumea decât cu ocazia unor activităţi, conferinţe, întâlniri, în care şi sponsorul are un mic avantaj de imagine.

Apropo de partea financiară, să terminăm interviul în ton cu vremurile, ce tactică aţi adoptat pe perioada de criză, aţi ridicat sau scăzut taxele de înscriere sau de masterat pe perioada crizei?

Ştiinţa managementului afacerilor spune că în perioade de criză nu se măresc taxele, ci se relaxează.

Vă mulţumesc domnule director, mă bucur că v-am întâlnit şi că am putut sta de vorbă, sper ca cititorii să găsească aceste informaţii utile.

Vă mulţumesc şi eu, vă mai aştept. Şi pe cei care doresc să afle mai multe despre Centrul nostru, despre cursuri, perioade, înscrieri, condiţii, oferte, posibilităţi de contact, îi rog să acceseze adresa noastră http://www.dresmara.ro/.