GRADUATION CEREMONY
OF THE 25TH "DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT FOR SENIOR OFFICIALS"
POSTGRADUATE COURSE

REGIONAL DEPARTMENT of DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT STUDIES, BRASOV

30 April - 22 June 2012
În data de 22.06.2012 a avut loc festivitatea de absolvire a Cursului postuniversitar de perfecţionare "Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere", desfăşurat în perioada 30.04-22.06.2012. La eveniment au participat directorul DRESMARA, reprezentantul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", personalul didactic, de conducere şi administrativ al departamentului şi absolvenţii cursului – personal militar şi civil din România - Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei / Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Administraţiei şi Internelor - şi din străinătate - Regatul Haşemit al Iordaniei şi Muntenegru.
On 22 June 2012, the Regional Department of Defense Resources Management Studies (DRESMARA) hosted the graduation ceremony of the Defense Resources Management for senior officials" Postgraduate Course, held from 30 April 2012 to 22 June 2012. The event was attended by DRESMARA Director and staff, National Defense University ”Carol I” representative and graduates – military and civilian personnel from Romania - Ministry of Defense, Ministry of Justice / National Administration of Penitentiaries, Ministry of Administration and Interior – and abroad - Hashemite Kingdom of Jordan and Montenegro.