Ceremonialul de deschidere a anului universitar 2011-2012

           Luni, 03 octombrie 2011, la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA) din Braşov a avut loc ceremonialul de deschidere a anului universitar 2011-2012. La acest eveniment au participat personalul didactic, de conducere şi administrativ al departamentului, ofiţerii-cursanţi din Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii participanţi la cursurile postuniversitare de perfecţionare „Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere” şi „Managementul resurselor informaţionale pentru personalul de conducere” precum şi, în premieră, studenţii admişi la programul de studii universitare de master „Managementul resurselor organizaţiei”.

           În alocuţiunea rostită cu acest prilej directorul departamentului a prezentat câteva din realizările instituţiei care vor avea un impact deosebit în anul universitar 2011-2012: acreditarea şi debutul programului de studii universitare de master „Managementul resurselor organizaţiei”, acreditarea de Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO (ACT) a cursurilor DRESMARA în categoria „NATO SELECTED”, organizarea cursului on-line „Managementul resurselor în NATO”.

           La festivitate au fost prezentate atât mesajul ministrului apărării naţionale cât şi cel al comandantului (rectorului) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” cu ocazia deschiderii anului universitar 2011-2012.

Cuvântul Directorului DRESMARA cu ocazia începerii anului universitar

           Stimaţi cursanţi şi masteranzi,
Dragi colegi,
Doamnelor şi domnilor,

           Permiteţi-mi ca la începutul unui nou an universitar, alături de întreg personalul instituţiei noastre, să vă urez bun venit în Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare(DRESMARA).
           Apreciez că prezenţa noastră aici, astăzi marcheaza un moment extrem de important pentru noi toţi. Nu numai că avem ocazia de a ne cunoaşte mai bine, dar ni se oferă totodată posibilitatea de a ne exprima speranţele şi aşteptările specifice oricărui nou început de drum.
          Doresc să subliniez faptul că pentru DRESMARA anul universitar 2011-2012 debutează cu un număr de realizări şi noutăţi de care suntem extrem de mandri şi pe care doresc să vi le împărtăşesc.
          Dacă aruncaţi o privire în sală, nu puteţi să nu observaţi numărul mare de cursanţi şi masteranzi prezenţi astăzi la festivitatea de deschidere. Acesta nu reprezintă decât rezultatul de bun augur al câtorva dintre realizările noastre recente.
          În primul rând, este vorba de debutul programului masteral de doi ani ,Managementul resurselor organizaţiei" cu predare în limba română. Acesta este deschis mediului militar şi civil propunând o viziune educaţională integratoare asupra teoriei şi practicii în managementul organizaţiei.
          În al doilea rând, începând cu aceasta toamnă, DRESMARA a inclus în oferta educaţională două cursuri postuniversitare pentru personalul de conducere în locul unuia singur. Un asemenea demers şi-a găsit justificarea în dorinţa exprimată de mulţi dintre candidaţii la cursurile noastre postuniversitare cu predare în limba engleză de extindere a paletei de alternative educaţionale pentru accederea pe funcţii de conducere.
          Îmi exprim încrederea că roadele acestor iniţiative educaţionale nu reprezintă decât o prefigurare a rezultatelor pe care DRESMARA le va obţine din celelalte demersuri deja întreprinse. În acest sens amintesc doar:
  • Organizarea cursului de perfecţionare online "Managementul resurselor de apărare în NATO" ca urmare a semnării în 2011 a acordului de colaborare dintre DRESMARA şi şcoala NATO din Oberammergau Germania;
  • Acreditarea de către Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO/Secţiunea pentru educaţie a tuturor cursurilor postuniversitare ale DRESMARA în categoria „NATO SELECTED”;
  • Organizarea în semestrul doi a unui curs de carieră pentru accederea la gradul de locotenent-colonel.
          De asemenea, doresc să subliniez eforturile depuse de instituţia noastră prin intermediul Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Managementului Resurselor de Apărare în vederea reunirii şi diseminarii rezultatelor cercetărilor efectuate în domeniul Managementului Resurselor de Apărare. Ca urmare a acestora, în 27 Octombrie va apărea al treilea număr al revistei „Journal of Defense Resources Management”, publicaţie deja listată în prestigioase baze de date internaţionale.
          Totodată, suntem în curs de organizare a celei de-a şasea conferinţe cu participare internaţională Defense Resources Management in the 21st century. Cum ştiu că mulţi dintre dumneavoastră sunt implicaţi în proiecte de cercetare, vă adresez invitaţia de a împărtăşi rezultatele acestora colegilor din comunitatea academica internaţională.
          Consider ca toate aceste noutăţi sunt cartea noastră de vizită. Prezenţa dumneavoastră aici în calitate de cursanţi şi masteranzi ai DRESMARA reprezintă acceptul demarării unui parteneriat de viitor cu instituţia noastră şi, deci, scrierea unui nou rând în cărţile dumneavoastră de vizită.
          În final, îmi exprim speranţa că întâlnirea noastră de astăzi nu reprezintă decât transcenderea formulei tradiţionale a parteneriatului student-profesor şi premisa unei colaborări între profesionişti. Aşa cum întelegem noi educaţia şi perfecţionarea în instituţia noastră, relaţia profesor-student este una de profundă reciprocitate şi interdependenţă, convinşi fiind că fiecare dintre noi este deţinătorul unor cunoştinte şi experienţe valoroase, ce merită împărtăşite şi puse în valoare. Mereu am avut convingerea că secretul succesului profesional şi al motivaţiei personale stă în dezvoltarea unei relaţii interumane armonioase, în care cuvântul de ordine să fie respectul. Ca atare, sper ca la finalul perioadei dumneavoastră de pregătire în cadrul DRESMARA veţi nutri speranţa de a amâna examenul final doar pentru a prelungi plăcerea de a schimba idei şi de a afla lucruri noi.
          Aşa că, nu-mi rămâne decât să vă adresez urarea noastră tradiţională:„ Vă doresc ca la finalul cursurilor sa vă pară rău că trebuie să părăsiţi DRESMARA şi, pentru cei care nu sunt braşoveni, să vă pară rău că trebuie să plecaţi din minunatul nostru oraş BRAŞ0V”.

          Bun venit încă o dată şi mult succes în demersurile dumneavoastră academice.