Curs online: "Managementul resurselor în NATO"
   Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA) a încheiat un acord tehnic cu şcoala NATO de la Oberammergau - Germania, pe linia cooperării în domeniul învăţământului avansat distribuit la distanţă (Advanced Distributed Learning - ADL).
   Acordul este rezultatul discuţiilor dintre membrii Biroului Învăţământ Avansat Distribuit la Distanţă (ADL Office) al şcolii NATO şi reprezentanţii DRESMARA, desfăşurate de-a lungul întâlnirilor Grupului de Lucru pe domeniul ADL, din cadrul Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii de Securitate.
   Conform acordului tehnic, intrat în vigoare la data de 11 februarie 2011, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare a inclus în oferta educaţională cursul de perfecţionare, "Managementul resurselor în NATO", cu durata de 8 săptămâni. Cursul va avea prima iteraţie în anul universitar 2011 - 2012 şi se va desfăşura în sistem on-line, în limba engleză. La finalizarea cursului, participanţii vor primi "Certificat de absolvire" semnat de comandantul Şcolii NATO de la Oberammergau - Germania, comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" şi directorul Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare.
   Această cooperare va fi benefică pentru Alianţa Nord - Atlantică şi naţiunile partenere, va sprijini obiectivele Şcolii NATO şi ale Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare şi va disemina cunoştinţele şi experienţa acumulate în domeniul managementului resurselor în rândul participanţilor interesaţi.

Evenimentul a fost mediatizat în presa militară: